Bacaan Istighosah Dan Tahlil: Amalan Penghapus Dosa

Pengertian Istighosah dan Tahlil

Istighosah dan Tahlil adalah amalan yang sering dilakukan umat muslim. Istighosah adalah memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah SWT dengan cara membaca doa-doa tertentu. Sedangkan Tahlil adalah membaca kalimat-kalimat tauhid dan doa untuk orang yang telah meninggal dunia.

Keutamaan Istighosah dan Tahlil

Amalan ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah:

 • Membersihkan diri dari dosa
 • Mendapatkan keberkahan dalam hidup
 • Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa
 • Mendekatkan diri kepada Allah SWT
 • Menjaga hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia

Waktu yang Tepat Melakukan Istighosah dan Tahlil

Waktu yang paling tepat untuk melakukan Istighosah dan Tahlil adalah setelah shalat Maghrib atau setelah shalat Isya. Namun, amalan ini dapat dilakukan kapan saja jika memang diperlukan.

Cara Melakukan Istighosah dan Tahlil

Berikut adalah cara melakukan Istighosah dan Tahlil:

 • Siapkan diri dengan melakukan wudhu atau mandi
 • Pilih tempat yang tenang dan nyaman
 • Baca doa istiftah dan takbiratul ihram
 • Baca Istighosah dengan khusyuk
 • Setelah Istighosah, lakukan Tahlil dengan membaca kalimat tauhid dan doa untuk orang yang telah meninggal dunia
 • Setelah selesai, tutup dengan membaca doa penutup

Manfaat Mengamalkan Istighosah dan Tahlil

Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan jika rutin mengamalkan Istighosah dan Tahlil, di antaranya:

 • Mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa
 • Memperoleh keberkahan dalam hidup
 • Membersihkan diri dari dosa
 • Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
 • Menjaga hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia

Tips Mengamalkan Istighosah dan Tahlil dengan Benar

Berikut adalah tips untuk mengamalkan Istighosah dan Tahlil dengan benar:

 • Lakukan dengan khusyuk dan penuh keyakinan
 • Tentukan waktu dan tempat yang tepat
 • Baca dengan tartil dan tajwid yang baik
 • Jangan tergesa-gesa dan lakukan dengan sabar
 • Rutin melakukannya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal

Ulasan dari Para Ulama tentang Istighosah dan Tahlil

Para ulama selalu menyarankan umat muslim untuk mengamalkan Istighosah dan Tahlil karena banyak manfaat yang bisa didapatkan. Mereka juga mengingatkan agar melakukannya dengan khusyuk dan penuh keyakinan.

Terbaru: Keutamaan Istighosah dan Tahlil dalam Hadis Nabi

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membaca Laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir sebanyak seratus kali dalam sehari, maka itu sama dengan membebaskan sepuluh orang budak, dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus seratus keburukan, dan itu adalah perlindungan dari setan pada hari itu hingga petang.”

Inilah Manfaat Mengamalkan Istighosah dan Tahlil untuk Keluarga

Manfaat mengamalkan Istighosah dan Tahlil tidak hanya dirasakan oleh individu yang melakukannya, tetapi juga dapat dirasakan oleh keluarga. Dengan mengamalkannya, kita dapat menjaga hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia dan memperoleh keberkahan dalam hidup.

Viral: Kisah Nyata Manfaat Istighosah dan Tahlil

Ada banyak kisah nyata tentang manfaat mengamalkan Istighosah dan Tahlil. Salah satu kisahnya adalah seorang wanita yang sering mengalami kesulitan dalam hidupnya. Setelah rutin mengamalkan Istighosah dan Tahlil, ia merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dia merasa lebih tenang dan bahagia, serta mendapatkan keberkahan dalam hidupnya.

8 Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Mengamalkan Istighosah dan Tahlil

Berikut adalah kesalahan yang sering dilakukan saat mengamalkan Istighosah dan Tahlil:

 • Tidak melakukan wudhu atau mandi terlebih dahulu
 • Tidak memilih tempat yang tenang dan nyaman
 • Tidak membaca dengan benar
 • Tidak melakukannya dengan khusyuk dan penuh keyakinan
 • Mengamalkannya hanya sekali atau hanya saat membutuhkan saja
 • Tidak rutin melakukannya
 • Tidak memahami makna dari bacaan Istighosah dan Tahlil
 • Mengabaikan keutamaan dan manfaat dari amalan ini

10 Keutamaan Istighosah dan Tahlil yang Harus Diketahui

Berikut adalah 10 keutamaan Istighosah dan Tahlil yang harus diketahui:

 1. Membersihkan diri dari dosa
 2. Mendapatkan keberkahan dalam hidup
 3. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa
 4. Mendekatkan diri kepada Allah SWT
 5. Menjaga hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia
 6. Memperoleh pahala yang besar dari Allah SWT
 7. Mendapatkan perlindungan dari setan dan bahaya dunia
 8. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
 9. Membuka pintu rizki dan keberhasilan dalam hidup
 10. Menjadi lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian hidup